Kontakta oss

Kontakt


Ordförande

Ulla Berglöf

Tel. 0702226724

e-post:ulla.berglof11@gmail.com


Dirigent

Roland Östblom

Tel. 076  104 20 81

e-post: roland.e.ostblom@gmail.com


Adress:

Kören Rediviva 

Valsätrakyrkan 

Bernadottevägen 48

756 48 Uppsala 


Postgiro:

498 00 98-0