Kontakta oss

Kontakt


Ordförande

Anders Eklund

Tel. 070-454 96 60

e-post:andersbeklund@gmail.com


Dirigent

Roland Östblom

Tel. 076  104 20 81

e-post: roland.ostblom@svenskakyrkan.se 


Adress:

Kören Rediviva 

Valsätrakyrkan 

Bernadottevägen 48

756 48 Uppsala 


Postgiro:

498 00 98-0